• burua_pankarta_01

Pestizida bitartekoa

  • Pestizida Sailkatu aplikazioaren arabera/Bitarteko

    Pestizida Sailkatu aplikazioaren arabera/Bitarteko

    Produktuaren izena Egitura kimikoa CAS zenbakia 2-Butil-1,2-benzisotiazolin-3-ona 4299-7-4 4-Hidroxibenzilalkohola 623-05-2 2,2-Dimethylbutyryl kloruroa 5856-77-9 N,N-Dimethylhexylaminecyclo 98-94-2 N,N-Dimetilbenzilamina 103-83-3 Pentametildietilentriamina 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazina 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil)eter 3033-62-3 3,5-Dimetilpiperidina 35794-11-7 N,N,N...